Eight players share lead

Eight players share lead

Important results (after round three): Sahajasri Cholleti (AP, 2) lt to Linda Rangarajan (Pud, 3); Sameer Kathmale (Mah, 2) lt to Santoshkashyap HG (Kar, 3); Shivkumar LV (AP, 3) bt Augustin A (Kar, 2); Sameer Ghotane (Kar, 2) lt to Vishal Rao (Kar, 3); Deepthamsh Reddy  M (AP, 3) bt Atharva Godbole (Mah, 2); Mukund G Bhatt (Guj, 2.5) drew Gopal Ashok Rathod (Mah, 2.5); Vijendra YG (Kar, 3) bt Gopal Shah (Guj, 2); Benadikar Shashank D (Kar, 2) lt to Akash Pc Iyer (TN, 3); Joy Chauhan (Guj, 3) bt Aravinda BR (Kar, 2); Sushrutha Reddy (Kar, 2.5) drew with Lakshmi Sandeep Naidu V (AP, 2.5).

Get a round-up of the day's top stories in your inbox

Check out all newsletters

Get a round-up of the day's top stories in your inbox