Shastry clinches Genius tourney

Shastry clinches Genius tourney

Shastry drew his final-round match against Gavi Siddayya to finish with eight points while the latter with seven points took second place.

Important final round results: Open category: Gavi Siddayya (7 points) drew Arvind Shastry (8); Vijendra YG (7) bt Sushrutha Reddy (6.5); Kulkarni Vinayak (7) bt Gautam JK (6); Santoshkashyap HG (7) bt Sanjay Sindhia MH (6); Darshan VPS (7) bt Binayak Rath (5.5); Durgesh K (6) drew Sri Harsha Lingala (6); Rajkumar S Singha (6) drew Shet Prajwal P (6); Srinivas G (6) bt Sadashiva V (5.5); Manasa K (6) bt Krishna Rao Somnath (5); Upendra K (5) lt to Amogha HA (6).

Under-14: Neeraj S Pai (7.5) drew Hermon Dain Saldanha (6); Sumanth Jois (6) bt V Venkat Shyam (5.5); H Anjan (5) lt to S Nishanth (6); Sharan R Setty (5) drew Nithin S Shetty (5); Shreesh D Nayak (4.5) lt to Prajval P Kashyap (5.5); Rohit (5) bt Anudeep (4); KC Anushka (5) bt Saimukesh (4); G Gaurav Prathik (5) bt BS Nikhil (4); M Meghana (5) bt Manasa R Upadyaya (4); Amrita Narayan (4.5) bt Shashank (3.5).

Under-12: D Arun (5.5) lt to RU Anantharam (8); HR Manasa (7) bt N Sunil Bhargav N (5.5); Shashwat S Mudnagudi (6) bt SR Akash (5); Vani S Indrali (5) lt to Dhanush Ravi (6); Sundar Raman (5.5) bt R Nitin (4.5); G Sohan (4.5) lt to Prakhyath KC (5.5); C Sumukh Keshav (4.5) lt to Shreyasi K Rao (5.5); SM Ajay (5) bt Rajesh S Shetty (4); Ram Vishwanathan (4) lt to Ojas Kulkarni (5); VS Subramanian (5) bt Abhishek R Patel (4).

Under-10: Ananya S (6) lt to Sharanya V (6.5); Amogh Narayan (6) drew Prabhanjan LS (6.5); Pranav M Bhat (5.5) drew Shakthi P (5.5); Pranav N Rao (5) lt to Shreyash A Kulkarni (6); Siddarth N Kumar (4.5) lt to Varun Sham Kumar (6); Svatejas Shivkumar (4.5) lt to Akshatha R (5); Ashmitha Kiran Raju (4) lt to Jathin SN (5); Manasa MSS (5) bt Gagan Sagar S (4); Gautham Kumar (4) lt to Pavan C (5); Tanmay Sharma (4) lt to Akshay Jain P (4.5).

U-8: Kshitij Kadam (6.5) drew Jagadish P (7.5); Arjuna TG (5) lt to Ankit Varun J (6.5); Vasishta S (6) bt Sathvik Acharya (5); Sudhanva KV (5) lt to Aditya B Kalyani (6); Bharath Kumar (5) lt to Sudhanva Bharadwaj (6); Chandramouli Koushik SB (6) bt Lakshvant B (5); Manishwaran M (6) bt Anusha T (4); Yashaswika IV (4) lt to Abhay Yelsangiker (5); Chaitra U Nadgouda (5) bt Pranjal S (4); Chinmay Sharma (5) bt Rushin S Tagoor (4).

Rankings: Open category: Arvind Shastry 1; Gavi Siddayya 2;  Santoshkashyap Hg 3.
Boys: U-14: Neeraj S Pai  (7.5) 1; Hermon Dain Saldanha (6) 2; Nishanth S (6) 3. U-12: Anantharam RU  (8) 1; Shashwat S Mudnagudi (6) and Dhanush Ravi (6) 2. U-10: Prabhanjan LS  (6.5) 1; Amogh Narayan (6) and Varun Sham Kumar (6) 2. U-8: Jagadish P  (7.5) 1; Kshitij Kadam (6.5) 2; Ankit Varun J (6.5) 3.

Girls: U-14: Anushka KC (5) 1; Meghana M (5) 2; Amrita Narayan (4.5) 3. U-12: Manasa HR  (7) 1; Shreyasi K Rao (5.5) 2; Vani S Indrali (5) 3. U-10: Sharanya V  (6.5) 1; Ananya S (6) 2; Akshatha R (5) 3.
U-8: Chaitra U Nadgouda  (5) 1; Sweekruthi Prabhakar (5) 2; Ojasi Gopikrishna (4.5) 3.

Get a round-up of the day's top stories in your inbox

Check out all newsletters

Get a round-up of the day's top stories in your inbox