No power

No power

The areas are:

BEL 1st stage, Byadarahalli, Anjananagar, Gidadakonehalli, Muddinapalya, Upakar Layout, Herohalli, Mahadeswaranagar, KSRTC Layout, Janapriya Apartments, Sanjeevininagar, Nagaraholenagar, Prasanna Layout, Hegganahalli and surrounding areas; Maruti Nagar, Kemp­­eg- owda Nagar, Hosahalli, Police Quarters, Pillappa Estate,  Lakshmananagar, Gajanananagar, Vigneshwara Nagar, S G Kaval, Hegganahalli Main Road, Sunkadakatte and surroundings.