Vijendra grabs top honours; Santhoshkashyap second

Important results (final round):

YG Vijendra (Mys, 9.5) bt Arjun U Prabhu (Shi, 7); HG Santoshkashyap (B’lore, 9) drew Hanumantha R (LIC, 7.5); Chandrashekar Yatnatti (Hub, 7) lt to Shreeshan S (Shi, 8); Dara Devadanam (Hub, 7) lt to Baligar Dr Vishwanath (Shi, 8); Shet Prajwal P (Tum, 7.5) bt Vijay Kumar C Hallur (Dha, 6.5); Chidambar Kulkarni (Dha, 7.5) bt Samarth Shivanda Sangam (Hub, 6.5); Anilkumar I Annigeri (Hub, 6) lt to Vinay Kurth Koti (Dha, 7); Aditya B Kalyani (Hub, 6) lt to Mahishi RK (Dha, 7); Dhruva (Hon, 6) lt to Vijay Babu C (B’lore, 7); Harsha Gaonkar (Dha, 6) lt to Akshay V Halagannavar (Dha, 7).

Final standings: Open: YG Vijendra (9.5) 1; HG Santoshkashyap (9) 2; Shreeshan S (8) 3; Baligar Dr Vishwanath (8) 4; Hanumantha R (7.5) 5; Chidambar Kulkarni (7.5) 6; Shet Prajwal P (7.5) 7; Chandrashekar Yatnatti (7) 8; NJ Mulla (7) 9; Arjun U Prabhu (7) 10.
Under-16: Prajval P Kashyap (Dha, 6.5) 1; Anilkumar I Annigeri (Hub, 6) 2.
Under-14: Vani S Indrali (Hub, 6.5) 1; Samarth Shivanda Sangam (Hub, 6.5) 2. Under-12: Nagashravan P Hemadri (Hub, 7) 1; Shashwat S Mudenagudi (Hub, 6.5) 2.
Under-10: Aditya B Kalyani (Hub, 6) 1; Dhruva (Hon, 6) 2.
Under-8: Prajwal M Joshi (Hub, 4) 1; Shashank J (Hub, 4) 2.
Best veteran: Shrinivas Murthy H (Hub, 7) 1.

DH Newsletter Privacy Policy Get top news in your inbox daily
GET IT
Comments (+)