Karnataka's Raghavendra, Bhandari get off to winning start

Karnataka's Raghavendra, Bhandari get off to winning start

Raghavendra got the better of State-mate Isha Sharma while Santosh beat Abhinandan HC.
Results (Round I): Lokesh N (Kar, 0) lt to Alex Thomas K (Ker, 1); Nambiar Vivek (Kar, 1) bt Gaurav Prathik G (Kar, 0); Rachappa N (Kar, 0) lt to Vin­oth Kumar M (TN, 1); Vinod G (TN, 1) bt Nitin R (Kar, 0); Jagadish P (Kar, 0) lt to Manigandan SS (TN, 1); Prachura PP (Kar, 1) bt Prerana (Kar, 0); Sunil Bhargav N (Kar, 0) lt to Sivasankari P (TN, 1); Karthikeyan Murali (TN, 1) bt Jatin SN (Kar, 0); Pranav M Bhat (Kar, 0) lt to Joy Lazar MA (Ker, 1); Kalyan Kumar Y (AP, 1) bt Panchami Shenoy K (Kar, 0); Pavan C (Kar, 0) lt to Jagadeesh AK (Ker, 1); Kranthi Kumar B (AP, 1) bt Pavan B (Kar, 0); Kshitij R (Kar, 0) lt to Anand Kumar S (1); Raghavendra V (Kar, 1) bt Isha Sharma (Kar, 0); Aaron Aryan Fernandes (Kar, 0) lt to Ajith MP (Kar, 1); Lakshmi Sandeep Naidu  V (AP, 1) bt Abhav Mehrotra (Kar, 0); Abhay V Nadgouda (Kar, 0) lt to Shanmuganathan TR (TN, 1); Santosh Mohandas Bhandari (Kar, 1) bt Abhinandan HC (Kar, 0); Abhir Mehrotra (Kar, 0) lt to Roshan Rangarajan (Mah, 1); Ramakrishna Perumalla (AP, 1) bt Abhiram T (Ker, 0).

DH Newsletter Privacy Policy Get top news in your inbox daily
GET IT
Comments (+)