Movie Guide

Movie Guide

Movie Guide

ENGLISH

Snow White and The Huntsman: Cinepolis 12.45 pm. Fun cinemas-6.30 pm. Fame Lido 9.45 pm. , Gopalan Cinemas BNG Rd-10 pm. Insignia-9.45 pm, Inox Magrath Road-2.35, 9.35 pm. PVR-11 am, 7 pm, 10 pm.  Pushpanjali-sultanpalya.

Madagaskar-3 3D: Fun Cinemas 10, 12, 4.55, Cinepolis-10am 11.45, 1.30, 2.40, 4.30, 6, 8, 10 pm.Fame Shankarnag chitramandira 10, 5pm.  10.50, 3.15, 7.40 pm. Forum value Mall-10.30, 3.25, 5.20, 7.15 pm.  Insignia 5 pm. Inox Mlswrm 12.20, 7.30 pm.Jayanagar-10.35, 3.10, 7.35.  Gopalan Cinemas-Mysr Rd-10.30, 3.45, 8 pm. RR Gate-1.30, 5.45, 7.45 pm. BNG Rd -10.30, 12.15, 2, 4, 6 pm.  PVR-10.30, 3, 7.30, 12.20 pm. Rockline cinemas-1.45, 5.45, 7.30 pm.

Madagaskar-3 2D: Fun Cinemas 3 pm, 7.35 pm. Fame Lido-12.40, 5.25 pm. Inox Mlswrm-10, 2.40 pm. J P Nagar-12.30, 5, 9.30 pm.  Magrath Road 10, 2.45, 10 pm. 

Prometheus 3D: Fun Cinemas 2.15 pm, 7, 9.45 pm, Cinepolis-10, 12.20, 3.15, 5.30, 7.30, 10 pm. Fame Shankarnag Chitramandira - 2.30, 9.30 pm. Fame Lido-12.45, 5.10, 9.35 pm.Inox Mlswrm-10, 5, 9.30 pm. Magrath Road, 12.10, 4.50, 7.25, Gopalan Cinemas-Mysr Rd-5.45, 10 pm. RR-gate-3.30, 9.45 pm. BNG Rd-12.45,3 pm, 5.15 pm,  10 pm. PVR-12.30, 5, 7.40, 9.30, pm. Rockline cinemas-3.30, 9.15 pm.

Prometheus 2D: Fun Cinemas 10.25, 4 pm. Fame Lido-10.10, 7.20 pm.Forum value Mall-10, 12.55, 2.25, 4.50, 7.15, 9.40 pm.  Insignia, 12.40,Inox Mlswrm-7.15 pm. Jayanagar-12.35, 5.10 9.35,J PNagar -10, 2.30, 7, 9.30 pm.  Magrath road, 10, 7,   

Men in Black 3 (3D): PVR, Cinepolis 12.40 pm. Fame Forum Value Mall-12.20pm, Insignia 3 pm. Inox Magrath Road 4 pm.  Gopalan Cinemas-BNG Rd-8 pm. PVR-10 am, 4.20 pm.
Men in Black 3 (2D): INOX Jayanagar-10.30 am

Avengers (3D): INOX, Cinepolis-10 pm. Forum Value Mall 10 am, PVR-10.40 am, 9.20 pm.

Avengers (2D): Insignia - 10 am. Inox Magrath Road, 10.45 pm.

KANNADA

Rana : Kapali, Navarang-2 shows, Ullas, Uma-Chamarajpet-MS , Kamakya-Katriguppe,2 shows, Siddalingeshwara -4 shows, Veerabhadreshwara, Vinayaka-Mysore Road, Vaishnavi-Uttarahalli, Vijayalakshmi-Garudacharpalya, Ganesh-Yelahanka, Ashok Chikabanavara, Prithvi-Nagavara, PVR-10.30, 3.50 pm. , Inox-Mlswrm-10, 3.40, , Cinepolis 10, 2.55 pm. , Gopalan Cinemas RR Gate-2.50 pm., Maruthi-Madanayakanahalli, Venkateshwara-Golarahatti.

Devanahalli: Anupama, Nandini, Chandana, PVR, Inox, Gurusiddeshwara-Thippasandra, Sri-Balaji-Chikkalasandra, Venkateshwara-Devanahalli.Rockline cinemas-10.30, 1 pm.

Krezy Loka: Abhinay, PVr-10.30, 3.55 pm. Inox Mlswrm-11.55, , Gopalan cinemas RRGate-12.15 pm, Rockline cinemas-3.45, 9.45 pm. , Cinepolis 10, 3.10 pm,  Navarang, Vishal-Kamakshipalya, Govardhan, Balaji-Tavarakere, Kamakya, Rajarajeshwari-Malathahalli,  Srinivasa-gowdanapalya,  Mohan-Sunkadakatte,  Krishna-Bommanahali, Vijaya-Mysore Road, Prakash-Yelahanka, Bharati-=Peenya, Ashok Chikabanavara, Deepak-Bidadi Roopa-Nelamangala. Fame Forum Value Mall-12.45 pm.  Krishna K R Puram Vaibhavi-Uttarahalli.

Jaanu: Triveni, Inox Mlswrm-1, 6.35 pm. Gopalan Cinemas-Mysr Rd-2.45 pm.  RR Gate-10, 5.20, 7.40 pm.  BNG Road-12.30 pm. PVR-1.15, 6.40 pm.  Rockline cinemas-1.15, 6.45 pm
Kataariveera Surasundaraangi (2D): Mohan, Robin

Kataariveera Surasundaraangi (3D): Nartaki, Prasanna, Inox Mlswrm-2.15 pm. Gopalan Cinemas-Mysr Rd-1 pm. RR Gate-10.45 am.  PVR-6.30 pm.Rockline cinemas-11, 3.,30 6, 8.30 pm.

Anna Bond: Santhosh,  Veeresh, Inox Mlswrm-4.35 pm.  PVR-1.10 pm. Shobha-Bapujinagar.
 
Breaking News: Sagar

Govindaya Namaha: Swapna, Pushpanjali-Shivanagar. Lakshmi_gottigere.

Bhageerathi:  Kailash, Rockline cinemas – 10.30 am. , Veeresh-10.30 am. Inox-Mlswrm-6.25 pm. PVR-6.30 pm.

Milana: Menaka.

Aarakshaka: Savitha.

TELUGU

Endhukante Premanta: Pallavi, PVr-1.20, 4.10, 9.20 pm. , Inox-Mlswrm-12.45, 9.10 pm. Jayanagar-3.30, 9.10 pm. J P Nagar, 12.40, 6.30 pm., Fame Lido 12.55, 6.15 pm. Forum Value Mall-12.25, 3.30, 9.10 pm.  Innovative Multiplex, Cinepolis 10, 1, 4, 7, 10 pm. , Rockline cinemas, Cinemax, Radhakrishna-RT Nagar, Srinivasa-SG Palya, Tulasi Marathahalli, Tirumala-Agara, Chandrodaya-vidyapeetha, Murali-Gokula, Anjan-Magadi Road, REnukaprasanna, Manasa-Konankunte. Rockline cinemas-10.15, 3.45, 9.15 pm.
Adhinayakudu: Bhoomika,  Vinayaka-Marathahalli, Ravi-Sarjapura,  KEshava –Yeshwanthpur-2 shows.

Daravu: Movieland, PVR-4.40 pm.

Rachcha: Pushpanjali (Rajaji Nagar)

Gabbar Singh: PVR-9.15 pm.
 
TAMIL

Ragalai: Sampige, Poornima, Ajanta, Sribalaji – Vannarpet, Maheshwari, Madeshwara, Amruth, Pushpanjali-BNPura, Keshava- Yeshwanthpur- 2 shows.

Kakakalappu: Nataraj, lavanya. PVR-9.20 pm.

Ishtam: Cinemax,

HINDI

Shanghai: PVR10.20, 12.20, 2.45, 5.10 7.30, 10 pm, Inox Magrath Road-10, 12.25, 2.45, 5, 67.20, 8.35, 9.45 pm, Mlswrm - 10, 3, 5.20, 7.35,Jayanagar-10, 12.20, 2.40, 5, 7.25, 9.45 pm. J P Nagar-10, 12.20, 1.40, 2.40, 4, 5, 7.20, 9.40   Fame Lido-10 am, 12.20, 2.40, 3.55, 5,7.20, 9.40 pm. Fame Shankarnag Chitramandira-12, 7 pm.Forum value Mall-10, 12.20, 2.40, 5, 6.15, 7.20, 8.35,9.40 pm.  Fun Cinemas 10.15, 12.35, 5.10, 10 pm, Gopalan cinemas-Mysr Rd-10, 5, 9.45 pm. RRGate-10, 3, 7.45  10 pm. BNG Road - 10.15,  5.15 7.45, 10 pm. Rex, Cinepolis 10.45, 1, 3.15 5.30, 7.45, 10 pm. Cinemax, Rockline cinemas, Q Cinemas 9.50am , 11, 12, 1, 3, 4, 6, 7, 9 10 pm , Urvashi, Anand, Lakshmi-Tavarakere, Everest, HMT Cinema, Vaibhavi, Cauvery, Parimala, Sagar,

Rowdy Rathore: PVR-10, 12.50, 3.40, 6.30, 9.20 pm, INOX-Mlswrm-10.15, 12.15, 3.45, 9.15, Jayanagar-10, 12.45,6.25 pm. J P Nagar 10, 3.40, 6.25, 9.15 pm.  Magrath Road - 10, 12.45, 3.35, 6.25, 9.15 pm. Cinemax, Cinepolis 10, 3.10 7 10 pm. , Rockline Cinemas – 1, 6.30 pm. ,   Innovative Multiplex, Gopalan Cinemas-Mysr Rd-12 15, 7.15 pm, RR gate-12.20, 5.15, 10 pm. BNG Rd-10, 2.45, 7.30 pm. Vision Cinemas, Fun Cinemas 1, 9.15 pm. Fame Lido-10, 2.35, 9.15 pm. Forum value Mall-10, 3.25, 6.30 9.20 pm. Insignia 7 pm. Srinivasa-Gowdanapalya-2 shows.

Chhota Bheem and the Curse of Damyaan: Cinepolis 12.45 pm. ,

Vicky Donor: PVR 2 20 pm. , Inox Mlswrm-9.40 pm.  Magrath Road,1.35.

Ek Sangeen Dastan: Q Cinemas, 12.45, 9.50 pm.

Ishaqjaade: Q Cinemas, 10, 3.45 pm.

PUNJABI:

Kabaddi Once again: Q Cinemas, 9.30, 12.30, 3.30, 6.30, 9.30 pm.

Taur Mitran Di: Q Cinemas, 6.50 pm.

MALAYALAM

Arike: 7.40 pm.

Hero: Cinepolis

Diamond Necklace: cinepolis-10 pm