BSNL employees felicitated

BSNL employees felicitated

The following BSNL employees ahave been felicitated with the Vishisht Sanchar Seva Padak, for their extensive contribution:

Manjunath (Bellary ), Nagendra, (Karnataka Circle), Pradeep P (Bangalore), Absal (Tumkur ), D Abdul Gaffar (Bellary), R S Patil (Belgaum), V B Binkadakatti (Dharwar), S G Sharanappa (Gulbarga), J M Prabhu (Karwar), Subbalakshmi Nagaraj (Bangalore), N K Gunderao (Gulbarga Telecom District), K B Srinivasan (Bangalore), V Ramadevi (Karnataka Circle), L Anand (Karwar ), B B Nadagaddi (Karnataka Circle) and A Shivarama Setty (Bangalore ).