State athletics team for Natls

State athletics team for Natls

 
Players: Men: Sonith Mendon (100M), MG Joseph (100M, 4x100 relay), GN Bopanna (100M, 4x100 relay); AM Jamanuddin (4x100 relay), Ramu (200M, 4x100 relay); Jayaprakash Shetty (200, 400, 4x100 relay), Amith Yadav (110M, Hurdles, 4x100 relay), SL Bishnoi (800M), PM Shannavas (5000M), Md Ibrar (long jump), S Kannan (long jump), Alex Thomas (high jump), Manidar Singh (pole vault), R Sharath Raj (javelin), Purander (javelin), Dinesh Kumar (20000M walking), Vishwambar Kolekar (800M), Md Arshad (long jump, triple jump), Kashinath (javelin), MD Manjunath (1500M, 5000M), Rajan Singh (10000M).

Women: GG Pramila (heptathlon, long jump), Shreema Priyadarshini (100M hurdles), Shilpa Sunder (long jump, 100M hurdles), MR Poovamma (200M, 400M), Thippava Sannakki (5000M), Hemalatha  (20000M walking), Khyati V (pole vault), KC Chandanna (high jump), BE Indira (800M, 1500M), Jyothi Kolekar (800M, 1500M), KC Shruthi (1500M), Rebecca Jose (100M), Joyline Mural Lobo (triple jump), Akshaya (long jump, triple jump). Coach: Damodhar Gowda. Manager: Lakshman M.