Nikith storms into quarters

Nikith storms into quarters

Nikith storms into quarters

Top seed Nikhit Laxman had not trouble swatting aside CS Ponnappa to march into the quarterfinals of the 18th W Suresh Kumar Memorial-AISS Gloabl 3-Star badminton ranking tournament here on Sunday.

Results (all pre-quarterfinals): Boys: Under-15: 1-Nikhit Laxman (WPBA) bt Ponnappa CS (AF) 21-6, 21-11; Sai Pratheek K (ECA) bt Chinmaya Venkatesh (WPBA) 21-16, 25-27, 21-5; 4-Nikhilshyam Sriram (NGV) bt Kiran B (BBCE) 21-17, 21-14; 8-Amogh Gupta R (PPBA) bt Anirudh Rao (Bgv) 21-10, 15-21, 22-20; Gaurav MS (WPBA) bt Sourav Yadav (AF) 21-18, 18-21, 22-20; 3-Abhi Amudan (RBA) bt Udaya C (CUCT) 21-18, 21-19; 6-Saif Ali (BBCE) bt Sameer Subhedar (NGV) 21-13, 24-22; 2-Akshay Srinivas S (NGV) bt Vishnuh Paura (Reliance) 21-19, 21-8.

Under-13: 1-Kartik Vyakaranam (NGV) bt Amogh P (WPBA) 21-9, 21-8; Sujith BS (SAI) bt Rishab Rajumohan (Reliance) 21-7, 21-10; 4-Ajinkya Joshi (Bgv) bt Akash S (MSBA) 20-22, 21-15, 21-16; 8-Chinmaya Venkatesh (WPBA) bt Tejas Suresh (B'lore) 21-10, 21-5; Mohit P Gowda (SAI) bt 6-Pruthvi Roy K (DYSS) 21-18, 21-11; Saket CS (SNC) bt 3-Srikar Rajesh (WPBA) 16-21, 27-25, 21-13; Shivdeep Jayanth (MSBA) bt 7-Shamadeep Mandal (Reliance) 21-17, 21-11; 2-Tejas Sanjay Kallolkar (Bgv) bt Saneeth Dayanand S (Shi) 21-5, 21-7.

Girls, under-15: 1-Apeksha Nayak (PPBA) bt Nanditha Ravi (BBCE) 21-5, 21-11; 7-Sheetal Sudarshan (NGV) bt Sahana R (Vasanth) 21-10, 21-11; 4-Reenu Tirumal (NGV) bt Bhavya Krishnan (BBCE) 21-13, 21-6; 8-Drithi Yatheesh (ECA) bt Sheethal D (PPBA) 25-23, 21-17; 5-Mithula UK (PPBA) bt Richa Muktibodh (Reliance) 21-13, 21-16; 3-Sarayu Vyakaranam (NGV) bt Advika Ganesh (PPBA) 21-12, 21-10; 6-Shivani A Pathi (ECA) bt Ramya CV (Galaxy Club) 21-12, 21-7; 2-Archana Pai (PPBA) bt Prarthana Vasudevan (NGV) 21-6, 21-11.