Karnataka girls score

Karnataka girls score

Results: Boys: Group A: Andhra Pradesh bt Jharkhand 3-0 (25-13, 25-20, 25-15); Haryana bt Madhya Pradesh 3-0 (25-16, 25-18, 25-12); Himachal Pradesh bt Jharkhand 3-0 (25-17, 25-21, 25-22). Group B: Jammu & Kashmir bt Pondicherry 3-0 (25-22, 25-21, 25-15); Rajasthan bt Gujarat 3-1 (25-18, 18-25, 25-17, 25-17); Pondicherry  bt Bihar 3-0 (25-23, 25-23, 25-19). Group C: West Bengal bt Delhi 3-0 (25-18, 25-23, 25-20); Goa w/o Assam. Group D: Maharashtra bt Chhattisgarh 25-11, 25-11, 25-17.

Girls: Group A: Maharashtra bt Orissa 3-0 (25-6, 25-8, 25-9); Tamil Nadu bt Orissa 3-0 (25-13, 25-5, 25-10). Group B: Kerala bt Pondicherry 25-3, 25-8, 25-2; Goa bt Jharkhand 3-0 (25-20, 25-14, 25-19). Group D: Haryana bt Delhi 25-16, 24-26, 25-21, 25-22; Karnataka bt Delhi 3-0 25-19, 25-6, 25-12; Chhattisgarh bt Gujarat  25-20, 25-9, 25-18).