Arjun packs off fancied Apuroop

Arjun packs off fancied Apuroop


On the opening day of action, Muralidhar put out the Andhra Pradesh lad 8-2 in a one-sided clash.

First-round results: Boys: U-14: K Mohit Reddy bt Rineet Raghu 8-1; Rishi Bathi Reddy bt Preeth Kumar 8-5; Vignesh Subramanyam bt Ved Seth 8-1; Sai Pranav bt Surya Prasad 8-6; Mihir Roy Choudry bt Anirudh BS 8-7 (8-6); Rohit M bt AS Sudarshan 8-3; Dhruv Kumar bt A Abhiman 8-1; Arjun Muralidhar bt Apuroop Reddy 8-2; Dhruv Sinish bt VS Sirpi 8-2; Vishnu JJ Shree bt Adarsh Ganesh 8-1; Bharath Nishok bt MC Dheraj  8-2; Evans Mirajkar bt Adil Kalyanpur 8-3; S Akash bt Chaitanya KS 8-6; L Aakash bt Karthik Charan 8-1; A Abhijeeth bt Prajwal Kailash 8-3; Vashist C w/o Anirudh Balasubramanyam.

U-12: Bharath Nishok bt Varun P 8-5; Vignesh Subramanyam bt Adil Kalayanpur 8-5; RS Mohit bt Karthik Charan 8-1; Preeth Kumar bt Rig Dev Paul 8-1; B Pranash bt Hemant K 8-5; Adarsh Ganesh bt Ojha Aashish 8-5; Rishi Bathi R bt Ved Seth 8-2; Surya Prasad bt Y Kushal 8-3; Dhruv Sunish bt Sai Pranav  8-7 (11-9); Ritwik Chaterjee bt Dhanush CH 8-0; Apuroop Reddy bt Adishtya Adppa 8-0; Rohit M bt Rineet Raghu 8-3; Kiran Deva bt Varun Venkat 8-3; Tharun Thomas bt Dasharth KS 8-7 (7-3); Upa Manyu Sinha bt Alan D Peter 8-0; Vasisht C bt AS Sudarshan 8-1.

Girls: U-14: Shloka Kumar bt Dayana Abi S 8-2; Lakshmi Nikita bt Namratha Kodoth 8-1; Shivani Manjana bt Goopika Madu 8-5; Prajna Nagaraj bt Aishwarya J 8-4; Prerna Kalwar bt Navya Shree 8-3; Shewta Kumari Ojha bt Namratha Dutta 8-4; Madumitha Meenakshi bt Prerna Singal 8-2; Shikka N Singh  bt Manohar Ankitha 8-2; Shweta Samuel bt Nishita Srinivasan 8-2; T Shreya Shree bt Nandini Gupta 8-0; Yashswini G bt Lakshmi Shree 8-1; Shefali bt Keerthi Prada 8-0; Sathwika S bt Bhumika 8-0; Uma Shankar bt Chandana B 8-0; Rashmika Rajan bt Varsai GS 8-5.

U-12: Akansh Kumar bt Pranusha Vasanth 8-7 (8-6); Shivani Manjana bt B Celine Mariya 8-3; Shreya Shree bt Shana V 8-3; Rashmika Rajan bt Shreya Vivek 8-0; Alka M Gorur bt Nandini Gupta 8-6; Yashaswini G bt Anisha Jain 8-1.