Clinical Girish jumps into sole lead

Tied for lead with Antonio Viani D’Cunha and Yashas D overnight after round IV, Koushik first beat the latter in 35 moves with black pieces before putting it past the former in 30 moves. Koushik is now on six points, with Antonio and Yashas tied for second at five points each.
Important results: Boys (after round VI): Girish A Koushik (6) bt Antonio Viani D’Cunha (5); Deshik KJ (4) lt to Yashas D (5); Nihal Manjunath (5) bt Anishcharith C Bhandary (4); Nikhil R Umesh (4.5) drew Karthik HS (4.5); Augustin A (4.5) bt Anantharam RU (4); Nikhilesh M Holla (3.5) lt to Shreeshan S (4.5); Varma Shabdhik (4) bt Rakshith R Umesh (3.5); Pangal Gopalkrishna Nayak (4) bt Adarsh KS (3); Aditya Pai K (4) bt Amogha KS (3); Shreyas Pandith (3) lt to Kaushik HS (4); Ajay SM (3.5) drew Govind Prabhu (3.5); Saurav KS (3.5) drew Naman M Shetty (3.5); Amith N Mahesh (4) bt Sunil Bharghav N (3); Tejas Prasad (3) lt to Vishwajith S Nair (4); Prajval P Kashyap (4) bt Subramanya PJ (3); Abhishek U Akki (4) bt Vradhika Shetty (3).

Girls (after round IV): Vanessa D’Souza (4) bt Andria LD’Souza (3); Eulalia AJ Pereira (3) lt to Shalon Joanne Pais (3); Swathi Bhat (2) lt to Nisha N  Patkar (3); Panchami Shenoy K (2.5) drew Manasa HR (2.5); Suman Ramesh (2.5) drew Sushmitha Rao (2.5); Swathi Shetty (2) lt to Reesha Shenoy (3); Sharanya V (2.5) bt Ninanda KC (1.5).

DH Newsletter Privacy Policy Get the top news in your inbox
GET IT
Comments (+)