×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Century Club clinch title

Last Updated : 11 January 2011, 15:54 IST
Last Updated : 11 January 2011, 15:54 IST

Follow Us :

Comments

Results: Century Club bt Sadashivanagar Club ‘A’ 2-0 (HE Anand bt Sandeep 90- 72, Sharan Rajani bt Vaneesh 100-59); Malleswaram Assn bt Koramangala Club 2-0 (Santosh bt Aatish Khan 62-47, Balakrishna bt Ashok Kumar 100-48); Bowring Institute ‘A’  bt Indiranagar Club 2-0 (Arjun Mehta bt Manju K 81-49, Aman B bt Shailender 100-40); Bowring Institute ‘A’  bt BEL Officers Club 2-1 (Manish S lt to Mohan 56-62, NC Chabria bt Sanja 100-27, Sanchit S bt Sameer V 68-31); Sadashivanagar Club ‘B’ bt KSBA ‘A’ 2-1 (Chirag bt Nadeem A 84-47, Jalam lt to B Bhaskar 100-58, Vijay D bt Chitra 66-61); KSCA ‘B’ bt KSBA ‘B’ 2-1 (Sagar Chabria lt to V Anand 58-61, Kushal B bt Satish Kumar 100-24, Kamlesh bt Vinay Katrela 64-57); Catholic Club bt KSBA ‘C’ 2-0 (Kishan Thomas bt Hariharan 73-52, Karl Alphonso bt Sajan Bopanna 100-90); KSBA ‘D’ bt Vijaynagar Club 2-1 (Sumanth lt to L Nagaraj 69-82, Arjun bt TS Jaydev 100-56, Santosh Kumar bt M Girish 78-31).

ADVERTISEMENT
Published 11 January 2011, 15:54 IST

Follow us on :

Follow Us

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT