Greens score over VBC

Greens score over VBC

Results: Boys: Ulsoor SU: 50 (Farhan 12, Hari 10) bt KS Hegde, Mangalore: 17 (Movin 10). HT: 27-6. Beagles: 62 (Varun 16, Yashas 12) bt YCBC, Bellary: 26 (Kiran 9). HT: 34-10. SAI, Dharwad: 47 (Anil 18, Vinayak Mane 10) bt Nationals, Mysore: 36 (Vinay 20). HT: 23-16.


Southern Blues: 50 (Prabanajan 20, Visu 15) bt VNS Club: 30 (Gagan 10). HT: 29-15. Raj Kumar BC: 32 (Anubhav 9) bt Durgans, Chitradurga: 23 (Sachin 8). HT: 18-14. Greens, Davangere: 56 (Anish 16) bt VBC, Mandya: 50 (Shamanth 16). HT: 26-26. Girls: JSC: 43 (Siri 12) bt Merchants, Davangere: 7. HT 24-5. Vimanapura: 30 (Sneha 14) bt Ulsoor SU: 18 (Dechka 9). HT 17-10. Mounts Club: 37 (Sagarika 8) bt Rajmahal BC: 9. HT 19-7.