Castelino sails past Mahesh

Castelino sails past Mahesh

Top seed Rohan Castelino sailed into the second round of the Li Ning 5-Star badminton tournament at the KBA, with a straight-game win over Mahesh Kumar D on Wednesday.

Castelino won 21-11, 21-11. Second seed Anup Sridhar also moved up, defeating Pradyumna Kulkarni 21-7, 21-9 while Abhishek Yeligar scored an upset win over eighth seed Anil Pradhan 21-15, 21-8.

Results (prefix denotes seedings): Men’s singles (I round): 1-Rohan Castelino (INC) bt Mahesh Kumar D (BCI) 21-11 21-11; 12-Kiran Mouli B R (SAI) bt Shiva Kumar M (KBA) 16-13 ret; Abhishek Yeligar (PPBA) bt 8-Anil Pradhan B M (Hassan) 21-15, 21-8; Nikhil Teotia (AF) bt 13-Harsha Kumar (Blore) 21-11, 15-21, 21-13; 3-Suraj R N (SAI) bt Vinay Hari (Vasanth) 21-7, 21-18; Prakash Jolly K (Tom’s) bt 14-Rameswar Mahapatra (RBA) 11-21, 21-14, 21-7; 6-Venkatesh  Prasad (AGS) bt Manish Jain (WPBA) 21-11, 21-14; 10-Sankeerth B R (NGV) bt Chirag L U (CUCT) 22-20, 21-9; 15-Rishiketh Yeligar (Dharwad) bt Arun Rai (WPBA) 21-11, 21-15; Kiran Kumar G (BBCE) bt 7-Karthik M (KBA) 21-14, 22-20; Vasantha Kumar H R (BCI) bt 16-Ganesh G (Jain) 21-15, 21-17; 4-Daniel Farid S (PPBA) bt Darshan Vernekar (SAI) 21-13, 21-17; 11-Karthikey K (AGS) bt Loksainath K (BBCE) 19-21, 21-17, 21-3; 5-Praveen B (Dvg) bt Sachin C Gowda (Mysore) 21-18, 21-19; 9-Amith Kumar D (SAI) bt Mohana Kumar T N (KBA) 16-21, 21-14, 21-19; 2-Anup Sridhar (Tom's) bt Pradyumna Kulkarni (Tom's) 21-7, 21-9.