Karnataka in strong group

Karnataka in strong group


Karnataka: Boys:  hetan N, KN Govinda, Dhanaraj, Manikanta, Bharath KR, Kaushik, Vinayaka, Akash, Safiulla, Preetham, Suresh, Kishor, Chandrasagar, Mukesh, Karthik, Satish Hireddy. Coach: Lohith, Chandrappa. Manager: Prasanna. Girls: Anitha Patil, Sushmitha M, Niraja Anand, Manvitha T Swamy, Nalina GT, Meghna TK, Ashmitha, Yashaswini, Rachita Reddy, Sahana, Bindu, Tejaswini. Coach: Anil Lokare. Manager: Rashmi Ramchandra. Trainer: Basavaraj Hosmath.

Groupings: Boys: Group A: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand. Group B: Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Gujarat, Pondicherry, Bihar. Group C: Kerala, Punjab, West Bengal, Delhi, Goa, Assam. Group D: Karnataka, Manipur, Chhattisgarh, Maharashtra, Chandigarh, Orissa.

Girls: Group A: Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan, Manipur, Orissa. Group B: West Bengal, Kerala, Goa, Jharkhand, Chandigarh. Group C: Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab, Madhya Pradesh, Bihar. Group D: Karnataka, Haryana, Gujarat, Chhattisgarh, Delhi, Pondicherry.