Brilliant Ganesh powers to 100M gold on first day


Ganesh from Udupi clocked 11.9 seconds to clinch the gold in the men’s 35+ category on the opening day of the meet.

Priya P clinches the corresponding women’s section 100M gold.
Results (winners only): Men: 100M: 35+: Ganesh Kotan (Udupi) 11.9. 40+: Mastan (Blr) 12.4. 45+: Lokesh (Blr) 12.9. 50+: Somashekhar (Mys) 13.3. 55+: S L Anthony (Blr) 13.00. 60+: Prabhakar N Jaglkar (UK) 13.9. 65+: Mathew (DK) 14.8. 70+: Damda Fakali Abdul Waheb 34.00. 75+: Shankar Rao (Mys) 19.5. 80+: Chandrashekar Bendi (Dharwad) 28.71. 200M: 35+: Ganesh Kolian (Udupi) 24.2. 40+: Mastan Vali 25.2. 45+: ML Ashok (Mys) 27.8. 50+: BK Somashekhar (Mys) 28.1. 55+: Poovappa Gowda (Blr) 28.5. 60+: Prabhakar N Joglekar (UK) 30.4. 65+: VC Mathew (Blr) 30.4. 70+: D Narayan Swamy (Blr Rural) 48.6. 75+: NR Shankar Rao (Mys) 40.69. 80+: Chandrashekar Bendi (Dharwad) 1.08.07. 800M: 35+: Lakshman V (Uttara Karnataka) 2:32.6. 40+: G Rajendra (Blr) 2:25.9. 45+: MM Navaiah (Mys) 2:23.9. 50+: Puhannaehu HD (Mys) 2:31.2. 55+: S Madhava (Mys) 2:58.4. 60+: Mohan B (Uttara Karnataka) 3:08.0. 65+: Samagond (3:07.9). 70+:  Thammaiah 4:10.8.

5000M: 35+: Srinivas K (Chikkaballapur) 18:18.0. 40+: G Rajendran 19:56.8. Discus throw: 35+: Sujeeth Singh (Blr) 27.09. 40+: S Manjunath (Mys) 22.89. 45+: Shankar HR (Hoskote) 26.47. 50+: A C Subbaiah (Mys) 32.98. 55+: HR Somanth (Hoskote) 35.78. 60+: S Narayana Shastry (Hoskote) 28.39. 65+: Maryappa (Blr) 25.6. 5000M walk: 35+: Naiku Kagali (36:38.5). 40+: BK Raje Urs (Mys) 32:59.9. 45+: Direndra Dev UD (Blr) 32:29.01. 50+: Sangavakar (34:43.7). 55+: Subbashetty (Mys) 32:07.7. 60+: K Manjunatha (30:39.7). 65+: B N Bhopale (36:58.7). 70+: C R Thammaiah (38:08.6). 75+: Shankar Rao N R (Mys) 49:50.0. 80+: Chandrashekar Bendu (Dharwad) 45:56.0.
Women: 100M: 35+: Priya Pichamithu (Blr) 16.02. 40+: Arathi Aithal (Shimoga) 16.8. 45+: Shanthi (Kodagu) 16.05. 50+: Prabhavathi (Blr Rural) 20.6. 55+: Kamala Srinivas (Blr) 15.9. 60+: Parvathy Kanthraj (Mys) 20.03. 65+: Umadevi (Blr) 23.08. 70+: Seetha (Blr) 24.00. 75+: Sharada Bai (Blr) 28.9.

Long jump: 35+: Pavithra (Blr) 3.09 metres. 40+: Arathi (Shimoga) 3.12. 45+: MA Shantha (Kodagu) 3.15. 50+: Vijaya Lakshmi (Blr) 3.03. 55+: Vidya (Mys) 2.29. 70+: Seetha Challappa (Blr) 2.00. 5000M walk: 35+: Y Yallamma (HBR) 42:08.4. 40+: H Rajalakshmi (Mys) 37:23.0.

45+: Annapurana (Blr Urban) 43:57.5. 50+: BC Parvathi (Mys) 35:47.6. 55+: Poojamma (Blr Rural) 39:21.0. 60+: Lalithamma (Blr) 41:31.5.s

DH Newsletter Privacy Policy Get top news in your inbox daily
GET IT
Comments (+)