Koushik retains lead

Koushik retains lead

Results: Boys (round VII): Pangal GN (5) lt to Girish A Koushik (7); Augustin A (6) bt Neeraj S Pai (5); Ishan B (5) lt to Akshay B (6); Aditya Pai K (6) bt Kaushik HS (4.5); Naren NK (5.5) bt Vivekraj (4.5); Varma S (5.5) bt Ajay SM (4.5); Sharan Rao (4.5) lt to Chirag MR (5.5); Anishcharith CB (4.5) lt to Amogha HA (5.5); Satvik M (5) bt Akash K (4); Ankith N Mahesh (4) lt to Anantharam RU (5); Arjun A (4) lt to Vijeth TA (5); Amith NM (5) bt Rahul GDA (4); Yashaskar J (5) bt Naman M Shetty (4); Dhanush Ravi (4) lt to Adityahrydai Srinivasan (5); Subramanya Acharya N (4) lt to Parthasarathy R (4.5); Pranav N Rao (4) drew Manas Lakshmiprasad (4); Nikhil R Umesh (4.5) bt Abhishek  U Akki (3.5).
Girls, round IV: Gangamma BN (4) bt Shalon Joanne Pais (3); Swathi MR (4) bt Meghana TC (2.5); Eulalia AJ Pereira (3.5) bt Akshatha R (2); Andria L D`Souza (3) bt Vradhika Shetty (2); Sanjana R (3) bt Prerna Rai (2).