Kabaddi team announced

Kabaddi team announced


The squads: Boys: Sandeep, Me-garaj, Govind S, Chandrashekar, Surjit, Nitesh Kumar, Murali, Srinivas, Tuk-aram, Madusudan A, Pratap SA, Mailarappa. Coach: Gopi; Manager: BV Vijaykumar.

Girls: Mamatha, Divyashree, Prathiba, Ponnu, Pavitra, Roopa, Gowrakka, Prathiba, Gangamma, Sahana, Reeta, Shree. Coach: R Ramachandra; Manager: Vijay Kumar Nayari.