Scribes honoured with Academy awards

Scribes honoured with Academy awards

The awards were given away by the chairperson of the Press Council of India, Justice G N Ray.

Among the other awardees are Vishveshwar Bhat, Jayashri Vijayendra, G Rajendra, Gopal Vajpayee, Mruthyunjaya Kapagal, V Hanumanthappa, V Nagaraju, S B Patil, B V Seetharam, M R Prasanna Kumar, S R Venkatesh Kumar, Baburao Swamy, Sandhyakaala (Andolana Prashasthi), Suchetana Naik (Abhimani Prashasthi), K P Ganesh, Krishna Prasad (Editor,Outlook), Gouri Lankesh, S Naganna, D V Rajashekhar, Babureddy V Tungala, Suresh S Topannavar, Y N Joshi, T C Ananthasubbaraya, B K Kiranmayi, Vadiraja Vyasamudra, M B Maramkal, Narayana Suvarna, H K Murugesh, Abraham D’Silva, Nirmala C Eligar, Navodaya, H T Anil and K Shashikumar.