Sharad Pawar won't contest Lok Sabha polls

Sharad Pawar won't contest Lok Sabha polls

Sharad Pawar won't contest Lok Sabha polls.