Karnataka teams lose

Results:

Men: Kerala: 88 (Basil Philip 24, Abhilash T S 20) bt Karnataka: 82 (Arvind A 22, Srinivas Naik 21); Group B: Andhra Pradesh: 96 (Sano Thomas 18, S Prasad 14, J Pankaj 23) bt Chandigarh: 81 (Rajbeer Singh 24, Ashutosh Rai 14); Tamil Nadu: 73 (K Ravi Kumar 33, C V Dinesh 15, Abhilek Paul 11) bt Punjab: 57 (Jagdeep Singh 32);Delhi: 85 (Praveen 21) bt Maharashtra: 76 (Sameer Shaikh 19); Group C: UP: 111 (Sunil Pal 16, Rakesh Yadav 19, Vijay Parmar 18) bt Tripura: 32 (Prasenjit Roy 17).

Women: Kerala: 75 (Sneha Priya R T 13, Kruthika Akshman 11) bt Karnataka: 46 (Jeena P S 23, Soniya Joy 17); Andhra Pradesh: 81 (Aashna 20, Mandha Meshram 24, Anusha Anto 10) bt Maharashtra: 71 (Renu Maurya 28, Sneha R 12); Chhattisgarh: 44 (Aruna K 10, Aakansha Singh 14) bt Punjab: 39 (Kiranjeet K 25, Nagma Mirza 8); Delhi: 80 (Prashanti Singh 23, Pratima Singh 13, Shiba Maggon 11) bt Tamil Nadu: 48 (Sunita Suren 12, R Raja Priyadhar 14); Rajasthan: 63 (Kamlesh Jat 34) bt HP: 37 (Poonam Bhardaj 11).

Comments (+)