Gritty Shivananda joins table-toppers

Gritty Shivananda joins table-toppers

Gritty Shivananda joins table-toppers

 
Praveen Thipsay of Maharastra, BT Muralikrishnan of Southern Railways, C Praveen Kumar of Tamil Nadu and  Thej Kumar of South Western Railway share the lead with 5.5 points each.

Important results (round VI): Murali Krishnan BT (SRLY, 5.5) drew Praveen Kumar C (TN, 5.5); Thejkumar MS (SWRly, 5.5) bt Antonio Viani D'cunha (Kar, 4.5); Phadke Sohan (Mah, 4.5) lt to Thipsay Praveen M (Mah, 5.5); Kaushik S (TN, 4.5) lt to Shivananda BS (Kar, 5.5); Hegde Ravi Gopal (Kar, 4) lt to IM Laxman RR (ICF, 5); Roy Chowdhury Saptarshi (WB, 5) bt G Akash (TN, 4); Vijay Keerthi K (Kar, 4) lt to Rathnakaran K (SRLY, 5); Sanjay N (Kar, 5) bt Yashas D (Kar, 4); Vikram Saralaya (Kar, 4) lt to Tilak Sharad S (Mah, 5); Saravana Krishnan P (TN, 5) bt Gopalakrishnan K (TN, 4); Chauhan Joy (Guj, 4) lt to Ramnathan Balasubramaniam (ICF, 5); Gavi Siddayya (Kar, 4) lt to Stany GA (Kar, 5); Syed Anwar Shazuli (ICF, 5) bt Navalgund Niranjan (Kar, 4); Mithil Ajgaonkar (Mah, 4.5) drew Anilkumar OT (Ker, 4.5); Phoobalan P (ICF, 5) bt Santoshkashyap HG (Kar, 4); Arvind Shastry (Kar, 5) bt Sushrutha Reddy (Kar, 4); Sameer Ghotane (Kar, 4) lt to Koshy Varugeese (TN, 4.5); Sharma Dinesh K (LIC, 4.5) bt Debashish Dutta (Asm, 3.5); Meenakshi Subbaraman (IA, 4.5) bt Gopalkrishna P (Kar, 3.5); Kranthi Kumar B (AP, 3.5) lt to Babu N Sudhakar (TN, 4.5); Deshmukh Anup (Mah, 3.5) lt to Thanki Hemal Karsanji (Guj, 4.5); Shetty Rahul (Mah, 4.5) bt Sumit Grover (J&K, 3.5); Ranjith RK (TN, 4) drew Srinivasa Rao M (AP, 4); Gautam JK (Kar, 3.5) lt to Nirmal EP (Ker, 4.5); Chakravarthi YV (AP, 4.5) bt Linda Rangarajan (Pud, 3.5).

Round V: Ramnathan Balasubramaniam (ICF, 4) lt to Murali Krishnan BT (SWLY, 5); Praveen Kumar C (TN, 5) bt Sanjay N (Kar, 4); Thipsay Praveen M (Mah, 4.5) bt Saravana Krishnan P (TN, 4); Koshy Varugeese (TN, 3.5) lt to Thejkumar MS (SWRly, 4.5); Anilkumar OT (Ker, 4) drew Roy Chowdhury Saptarshi (WB, 4); Rathnakaran K (SRLY, 4) drew Syed Anwar Shazuli (ICF, 4); Shivananda BS (Kar, 4.5) bt Shetty Rahul (Mah, 3.5); Kaushik S (TN, 4.5) bt Meenakshi Subbaraman IA (3.5); Babu N Sudhakar (TN, 3.5) lt to Phadke Sohan (Mah, 4.5); Antonio Viani D'cunha (Kar, 4.5) bt Deshmukh Anup (Mah, 3.5); Stany GA (Kar, 4) drew Vijay Keerthi K (Kar, 4).

Get a round-up of the day's top stories in your inbox

Check out all newsletters

Get a round-up of the day's top stories in your inbox