Balaji beats Ashutosh to advance to second round

Balaji beats Ashutosh to advance to second round

Karnataka’s Balaji Reddy, L Nagaraj, Germain Girish and KS Naveen Kumar advanced to the second round of the Indian Open snooker qualifying rounds at the KSBA Hall on Sunday.

Reddy beat Ashutosh MB of Andhra Pradesh 73-9, 86 (54)-7, 56-28, 64-24 while Nagaraj defeated Tamil Nadu’s Saranraj 65-31, 60-55, 60-4, 44-55, 80-49.

Girish got the better of Rohit Sardeshmukh of Maharashtra 47-56, 60-13, 61-48, 60-25, 58-17 while Naveen Kumar registered a hard-fought 82-43, 56-49, 81 (70)-00, 67-13 over Manik Sharma.

In another match, Maharashtra’s Rishab Pandya posted a 68-27, 66-9, 81-25, 65-2 win over Niranjan K of Karnataka.

Results (first round): Rishab Pandya (Mah) bt Niranjan K (Kar) 68-27, 66-9, 81 (64)-25, 65-2; Mithun V (Kar) bt Gajendran (TN) 59-23, 64-30, 80-5, 62-27; Vishal Vaya (Mah) bt Partiban (Kar) 48-28, 59-47, 66-10, 63-57; Germain Girish (Kar) bt Rohit Sardeshmukh (Mah) 47-56, 60-13, 61-48, 60-25, 58-17; IV Rajiv (AP) bt Abhijith More (Kar) 49-39, 69-22, 41-69, 83-22, 77-19; Partiban (TN) bt ML Lakshman (Kar) 53-47, 108-60, 60-62, 75-62, 59-23; Anand HE (Kar) bt Ashutosh Padhy (Odi) 16-67, 59-2, 74-22, 53-41, 26-46, 53-48; Deepinder Singh (Pun) bt Shehzad Khan (Kar) 33-72, 63-16, 65-68, 40-68, 62-36, 74-25, 37-34; G Sridhar (AP) bt Eugin Victor (Kar) 18-60, 73-34, 55-51, 65-52, 39-70, 59-24; Shyam Jagtiani (Rlys) bt Sandip Patil (Kar) 25-55, 68-32, 33-64, 35-64, 63-61, 96-25, 67-20; Suffiyan Ahmed (Kar) bt Naveen V (TN) 63-36, 35-63, 65-9, 55-63, 64-48, 55-48, 62-26; Prem Prakash (TN) bt Ashith Deepak Panday (Mah) 67-48, 66-47, 65-25, 77-50; Deepak A (Kar) bt Dharamraj (TN) 58-24, 60-32, 50-21, 61-9; Dhvaj Haria (Guj) bt Vishal Agarwal (AP) 53-44, 56-53, 22-57, 66-35, 72-6; Peter Paul (TN) bt Rakesh L (Kar) 67-17, 61-47, 75-41, 45-47, 48-15; L Nagaraj (Kar) bt Saranraj (TN) 65-31, 60-55, 60-4, 44-55, 80-49; Sunil Sharma (Kar) bt Prathamesh Sawanth (Mah) 52-40, 68-55, 21-59, 32-55, 76-40, 77-43; Abhijit Rannade (Mah) bt Arvind Kumar (Rlys) 65-35, 50-27, 27-59, 68-36, 46-71, 72-39; Anand Raghuvanshi (Mah) bt Aditya Singh Rajawat (Kar) 70-19, 62-50, 72-20, 56-10; Balaji Reddy (Kar) bt Ashutosh MB (AP) 73-9, 86 (54)-7, 56-28, 64-24; Kunal Rokade (Mah) bt Santosh Nazare (Kar) 54-18, 69-23, 62-33, 29-64, 71-6; KS Naveen Kumar (Kar) bt Manik Sharma 82-43, 56-49, 81 (70)-00, 67-13; Jasim Tawin (Kar) bt Yogesh Sharma (Mah) 70-21, 73-18, 62-43, 23-63, 68-21; Sean Davis (Kar) bt Harish Gandhi (MP) 31-70, 93 (52)-04, 46-67, 70-47, 81-50, 61-59; Wasim Ahmed (Rlys) bt Ashvij H (Kar) 51-22, 71-19, 58-36, 71-4; Nihaal Wadhwa (Kar) bt Khizar Raoof (AP) 73-58, 41-61, 24-59, 53-33, 50-88, 58-22, 56-46; AR Arjun (Kar) bt M Leninwala (TN) 67-32, 75-11, 66-4, 65-28; Vidya Pillai (Kar) bt Jamesh M (Kar) 58-25, 34-64, 36-66, 57-35, 8-45, 56-28, 66-26; Zubin Lelinwala (Mah) bt YG Supreeth (Kar) 71-20, 55-11, 68-39, 55-10; Sheetal Kumar (Kar) bt Vicky Agarwal (AP)  55-32, 57-9, 72-35, 54-41; Viren Sharma (MP) bt Varsha S (Kar) 64-47, 25-53, 62-45, 11-50, 47-37, 69-41; Magesh S (TN) bt Manish P (Kar) 61-19, 38-62, 83-28, 72-7, 61-36; Sudin Maldinni (Kar) bt Srinivasan (TN) 73-41, 66-14, 60-51, 12-60, 15-59, 62-95, 45-31; B Bhaskar (Kar) bt Santosh V (TN) 66 (57)-9, 105 (50)-14, 52-24, 57-32.