Parthasarathy in jont lead

Karnataka’s Parthasarathy AG, with five points, was in joint lead with nine other players after the fifth round of the FIDE-rated chess tournament organised by Chess Shoots Academy here on Tuesday.

Important results (Round V): Yutesh P (TN, 5) bt Jagadish P (Kar, 4); Mohamed Anees M (TN, 4) lt to Tharun Pranav GB (TN, 5); Satyanarayana Raju DS (AP, 4) lt to Navnitan SV (TN, 5); Parthasarathy AG (Kar, 5) bt Ram Vishwanathan (Kar, 4); Subramanian TV (TN, 5) bt Vishwas Jamadagni (Kar, 4); Reetish Padhi (Kar, 5) bt Biju Sebastian T (Ker, 4); Srinivasa (5) bt Prem Anantha Rajan V (TN, 4); Koushik Sarun Reddy Y (TN, 4) lt to Karthik S (Kar, 5); Salman K (AP, 5) bt Ajay R (TN, 4); Kathiravan T (3.5) lt to Abhishek Pandey (Kar, 5); Pavan C (Kar, 4.5) bt Moinudeen G (TN, 3.5); Krishna MK Ramanatha (AP,  3.5) lt to Ayil Naidu K (Pon, 4.5); Vinoth Kumar M (TN, 4.5) bt Rajeev Kumar K (Ker, 3.5); Akshita D (Kar, 4.5) bt Oke Aditya (Mah, 3.5); Mahendar B (AP, 3.5) lt to G Harish (AP, 4.5); Nitin R (Kar, 3.5) lt to Shreyash A Kulkarni (Kar, 4.5); Pranav M Bhat (Kar, 3.5) lt to Sai Dinesh Garikipati (AP, 4.5); Preethika B (TN, 3.5) lt to Gangadhar T (Kar, 4.5); Banthiya Rishabh (Kar, 3.5) lt to Kantharaja N (Kar, 4.5).

Comments (+)