Tauseef off in style

Tauseef off in style

Tauseef Khan crushed Krishna Chikani 4-0 in the firsr round of the State-ranking 6-red snooker tournament on Monday.

Results (first round): Tauseef Khan bt Krishna Chikani 4-0; Kartik BC bt Manjunath NG 4-2; Zulfikar Ahmed bt Rohit Ostwal 4-0; Anand HE bt Vishal N Nirani 4-0; Sait Branson bt Karam Sojitra 4-1; Sandeep SN bt Mohit Surana 4-0; Partiban S bt Krishna 4-0; Arjun H bt Sahil Surekha 4-0; Pradeep Kumar Varma bt Arun KS 4-1; Anil Kumar H bt Suraj S 4-0; Manish P bt Pramod Jain 4-0; Conrad bt Salman Khan 4-2; Sasha Sambi bt Kiran Kumar 4-0; KH Rakshit bt Shuban Bishnoi 4-1; Pranjal Sharma bt Vijay CV 4-3; M.Prabhakar bt Rishi A 4-2; Suffiyan Ahmed bt KR Srinivas 4-0; Om Hari Prasad bt Syed Mushtaq 4-2; Romender Pahwa bt V Anand 4-2; Alok Iyengar bt Praveen Rao 4-2; A Satish Kumar bt Vishwanath Reddy 4-0; Abhishek bt Vijay N Gowda 4-1; Harish bt Rajib Saha 4-0; Rohit Ravindran bt Kunal TN 4-3; Pranav Prabhakar bt Bhavitya 4-1; Nihaal Wadhwa bt Asif Altaf 4-0; Ranjit Karnam bt Anil Chawla 4-0; Arjun Mehta bt Affi beat 4-3; Ganesh M bt Sajid Khan 4-0; Sunil Kashyap bt Joginder Singh 4-2; Abdul Hameed bt Sean Davis 4-3; Niranjan Naidu bt Akash 4-1; Sandeep Patil bt Asim Munaff 4-0; Sunil Nagraik bt Chris Malcom 4-3; Shashank S bt B Manohar 4-3; Santosh Kumar bt Ashvij 4-2.