Koushik wins title

Koushik wins title

Under-10 World champion Koushik finished with eight points, half a point ahead of runner-up Nihal Manjunath of Mangalore. 

D Yashas, Stany, Arvind Shastry and Gahan MG finished tied with seven points apiece.
Important results (round eight): Girish A Koushik (8) bt Stany GA (7); Nihal Manjunath (7.5) bt Gopalkrishna P (6.5); Arvind Shastry (7) bt Vanessa D`Souza (6); Yashas D (7) bt Upendra K (6); Varma Shabdhik (6) lt to Gahan MG (7); Karthik HS (6.5) drew Navalgund Niranjan (6.5); Kaushik R (5.5) lt to Vijendra  YG (6.5); Suraj M (6.5) bt Muralidhara GK (5.5); Bhat Narayan K (6) drew Gavi Siddayya (6); Santoshkashyap HG (6) drew Shreeshan S (6); Kulkarni Vinayak (6.5) bt Satvik M (5.5); Kishan Gangolli (6.5) bt Chrisel Ann Pais (5.5); Ganesh Kumar (6) drew Augustin A (6); Gautam JK (5) lt to Rakshith R Umesh (6.5); Neeraj S Pai (5) lt to Raju M (6).

Placings: Girish A Koushik (8) 1; Nihal Manjunath (7.5) 2; Yashas D (7) 3; Stany GA (7) 4; Arvind Shastry (7) 5; Gahan MG (7) 6; Navalgund Niranjan (6.5) 7; Kishan Gangolli (6.5) 8; Suraj M (6.5) 9; Vijendra YG (6.5) 10; Gopalkrishna P (6.5) 11; Karthik HS (6.5) 12; Kulkarni Vinayak (6.5) 13; Rakshith R Umesh (6.5) 14; Santoshkashyap HG (6) 15; Upendra K (6) 16; Bhat Narayan K (6) 17; Ganesh Kumar (6) 18; Sameer Ghotane (6) 19; Shreeshan S (6) 20.