KSBA 'A' post facile win over KSCA 'B'

KSBA 'A' post facile win over KSCA 'B'

 Results: KSBA ‘A’ bt KSCA ‘B’ 3-1 (Sajan Bopanna bt Shekar N 51-43; I H Manudev SCR lt to Bharath Chugh 17-66; Satish Kumar bt Shekar N 91-55; I H Manudev SCR bt Shekar N 50-28); Bowring Institute ‘C’ bt Bangalore Club ‘B’ 3-1 (Shivashaker bt Sohail Rehman 54-27; Vijay Goklaney bt Jasmeet Singh 30-25;  Sanchit Sahwney lt to Jasmeet Singh 61-75; Shiva Shanker bt Jasmeet Singh 48-41); KSBA ‘D’ bt KBA 3-2 (Chetan S bt Rajendra Prasad 34-26; Nadeem Azeez lt to Rahul Sharan 17-46;  Ninad Pise bt Rahul Sharan 106-46; Nadeem Azeez lt to Rajendra Prasad 9-39; Chetan S bt Rahul Sharan 39-17); Bangalore Club ‘A’ bt Bowring Institute ‘C’ 3-0 (Shivon S bt Amit Chugh 38-29; Maneesh Vaswani bt Deepak Vrajlal 36-33;  SN Vaswani bt Deepak Vrajlal 69-55); KSBA ‘C’ bt Century Club 3-1 (Deepak A bt Ajay Kumar 36-32; V Anand lt to Sunil Sharma 25-27; VAnand bt Sunil Sharma 67-22; V Anand bt Ajay Kumar 45-10); KSBA ‘B’ bt Sadashivanagar Club  ‘B’  3-2 (Anand HE bt Meghal Bandhu 33-22; Balaji Reddy lt to Vaneesh AS 32-40; Balaji Reddy bt Akhilesh 91-43; Balaji Reddy lt to Meghal Dandhu 24-33; Anand HE bt Vaneesh AS 49-13); KSBA ‘E’ bt Bowring Institute ‘A’ 3-2 (Germain Girish lt to Rajit Singh 16-26; Leonard Rozario bt Arjun Mehta 55-24; Santosh Kumar lt to VK Sadarangani 32-75; Lionard Rozario bt Rajit Singh 34-16; Germain Girish bt Arjun Mehta 38-24); Catholic Club ‘B’ bt KSCA ‘A’ 3-2 (Karl Alphonso lt to Rajiv Dusija 28-31; T Fernandes bt Sandip Sodha 51-19; KT Thomas bt Sandip Sodha 88-57; Tushar Fernandes  lt to Rajiv Dusija 31-34; Karl Alphonso bt Sandip Sodha 48-20).