Five players share lead in M'lore chess


Sanjay defeated P K Singh of Bihar to register his fourth straight victory in as many rounds in the 11-round Swiss format event. Joining Sanjay with four points are international masters R Balasubramaniam of ICF and B T Muralikrishna of Southern Railway, C Praveen Kumar, P Saravanakrishnan, both from Tamil Nadu.

Important results (round IV): Thejkumar M S (SWRly, 3.5) drew Anilkumar O T (Ker, 3.5); Rahul Shetty (Mah, 3.5) drew Rathnakaran K (SRly, 3.5); Murali Krishnan B T (SRly, 4) bt Nirmal E P (Ker, 3); Phadke Sohan (Mah, 3.5) drew Shivananda B S (Kar, 3.5); Gahan M G (Kar, 3) lt to Praveen Kumar C (TN, 4); Vijay Keerthi K (Kar, 3.5) drew Babu N Sudhakar (TN, 3.5); Sanjay N (Kar, 4) bt P K Singh (Bih, 3); Saravana Krishnan P (TN, 4) bt Niranjan Navalgund (Kar, 3); Sujeesh K (Ker, 3) lt to Ramnathan Balasubramaniam (ICF, 4); Ragh-avendra V (Kar, 2.5) lt to Praveen Thipsay M (Mah, 3.5); Dinesh Sharma K (LIC, 2.5) lt to Antonio Viani D'cunha (Kar, 3.5); Meenakshi Subbaraman (IA, 3.5) bt Dave Kantilal (Raj, 2.5); Kranthi Kumar B (AP, 2.5) lt to Stany G A (Kar, 3.5); Phoobalan P (ICF, 3) bt Kishan Gangolli (Kar, 2); Arvind Shastry (Kar, 3) bt Hariharan Subramony (Kar, 2); Hegde Ravi Gopal (Kar, 3) bt Atul Mahashabde (Guj, 2); Augustin A (Kar, 3) bt Srikanth Ajay (TN, 2); Vikram Saralaya (Kar, 3) bt Senbabu M B (Ker, 2).

Liked the story?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry