Augustin, Sathvik win

Augustin A of Kodagu and Sathvik M of Bangalore North registered victories in the under-17 boys’ third round of the State primary and secondary school chess tournament at the Mount Rosary English Medium School in Santhekatte on Sunday.

Important results (round III): Boys: U-17: Dhanush Ravi (Bangalore South, 2) lt to Augustin A (Kod, 3); Sathvik M (Bangalore North, 3) bt Samarth S Sangam (Dhar, 2); Varma Shabdik (DK, 3) bt Sumedh S Parvatikar (Bgm, 2); Nikhil R Umesh (Shi, 3) bt Gaurav Prathik G (Bangalore South, 2); Shravan Prabhu (Udu, 2) lt to Pangal Gopalakrishna Nayak (DK, 3); Akshay Nadig (Chik, 2) lt to K S Pranav (Shi, 3); Dheeraj H S (DK, 2) lt to Akshay Aithal (Udu, 3); Amruth B R (Bangalore Rural, 2) lt to Ajay S M (Shi, 3); Athreya G (Shi, 2.5) drew with Pradeep Bharadwaj S G (Chik, 2.5); Anant Miskin (Gadag, 2) lt to Sharan R Setty (Mys, 3).

U-14: Manjunath B Hariwal (Mys, 2) lt to Nikilesh Holla (DK, 3); Chiranth M D (Shi, 3) bt Krishnakanth S S (Shi, 2); Pratheek S Hegde (Dvg, 2) lt to Shaswath S Mudenagudi (Dha, 3); Aadish S (Mys, 3) bt Rithik M Karkeri (Gul, 2); Chirag Hirinja G J (DK, 3) bt Sagar Fakeeragoud Patil (Bgm, 2); Sammed Babasaheb Magadum (Chikkodi, 2) lt to Vathan P H (DK, 3).
Girls: U-17: Kalpitha N (Chit, 2) lt to Andria L D'souza (DK, 3); Gangamma B N (Mys, 3) bt Gayatri Hegade (Tum, 2); Kavya M Rao (Shi, 2) lt to Shalon Joanne Pais (DK, 3); Vani S Indrali (Dhar, 3) bt Greeshma Rai B M (Kod, 2); Prathibha L (Bangalore Rural, 2) lt to Sampada H R (Has, 3); Sanjana R (Shi, 3) bt Hamsapriya (Tum, 2).

U-14: Nayana D Naik (Sirsi, 2) lt to Ananya S (Kod, 3); Tulsi M (Mys, 3) bt Neha V H (Gul, 2); Nikhitha H B (Dvg, 2) lt to Reesha Shenoy (DK, 3); Swathi Bhat (DK, 3) bt Priyanka Naryana (Kod, 2); S P Deeksha (Kolara, 2) lt to Panchami Shenoy K (DK, 3); Viola Lewis (Udupi, 3) bt Samyakaa V S (Tum, 2).

DH Newsletter Privacy Policy Get top news in your inbox daily
GET IT
Comments (+)