Augustin in joint lead

Results (all Round 2): Under-14: Augustin A (2) bt Anjan H (1); Arjun Bharat (2) bt Shet Prajwal (1); Bharadwaj Akshay (2) bt Babul Pratap (1); Anudeep K S (1) lt to Vibhuv Reddy P (2); Amogha HA (2) bt Chinmaya B V (1); Swathi M R (2) bt Chinmoy Das (1); Parthasarathy R (2) bt Gaurav Prathik G (1); Kaushik H S (2) bt Akshay Bhamidipati (1); Amith N Mahesh (1) lt to Venkat Shyam V (2); Sudheendra (1) lt to Nischal P (2); Suman Ramesh (2) bt Vivek Chauhan (1).

Under-12: Satvik M (2) bt Madhav MK (1); Rohan R (1) lt to Meghana TC (2); Steve (1) lt to Prajwal RBR (2); Sailesh VN (1) lt to Eulalia A J Pereira (2); Sujith R (2) bt Sangeetha Suresh (1); Shaurya Shekar (1) lt to Manasa H R (2). Under-10: Manasa MS (1) lt to Raghunandan K S (2); Tulsi M (2) bt Gautham Kumar (1); Shakti P (1) lt to Prabhanjan L S (2); Aaron Aryan Fernandes (1) lt to Nikhilesh M Holla (2); Siddarth Ashok (1) lt to Akshatha R (2).  Under-8: Vasishta S (1) lt to Jagadish P (2); Chandrashekar AG (2) bt Abhay Y (1); Adit S  Raju (2) b Jessica (1); Prajeet SR (2) bt Akilan R (1); Bharat Kumar (2) bt Ankit Varun J (1).

DH Newsletter Privacy Policy Get the top news in your inbox
GET IT
Comments (+)