Vignesh packs off fancied Mihir

Results (first round): Boys, under-14: Vashisht C bt Hariharan Venkataraman 8-4; Hemanth K bt S Aakkash 8-0; M S Karthik bt Manaz 8-7 (7-2); P M Ganapathi bt Prajwal Kailash 8-4; Harsh Lakhani bt Rohit Sinha 8-4; Sidharth Shetty bt Akhil Krishna Das 8-3; Arjun Murlidhar bt Aditya Dubey 8-5; Vignesh Subramanya bt Mihir Roy Chaudhury 8-5; B Pranash bt Rahul Shankar 8-4; S Ganesh bt Sai Pranav 8-1; Sidharth Arya bt Arhan Ahmed 8-4; Varun S Panchamal bt Srivatsa Ratakonda 8-6; Surya Prasad bt Anirudh Balasubramaniam 8-0; Sidharth Abraham bt Nama Heman 8-5; Varun Venkat bt Rohan Lageweg 8-0; Dhruv Sunish bt Hemant Chaudhry 8-3.

Under-12: Dhruv Sunish bt Maran Sathya 8-3; Rishi Bathi Reddy bt Sunder Arvind 8-2; Rahul Shankar bt Nandakkrishna Manjunath 8-2; Sidharth Arya bt Anirudh Balasubramanyam 8-2; Varun Venkat bt Sidharth Abraham 8-2; Anirudh Murty bt Nama Heman 8-6; Achint Bagat bt Rgdev Paul  8-7 (7-5); B Pranash bt Akhil Nori 8-3; Surya Prasad bt Sai Pranav  8-2; Pralok Ikkurthy bt Anush M  8-1; Rohit Sinha Bt Rineet Raghu 8-4; Vignesh Subramanya bt Yash J Bhate 8-0; Srivatsa Ratakonda bt Manaz 8-5; Hemanth K bt Varun S Panchmal 8-7 (8-6); Dhasrath K S bt Kavan S Kumar 8-1.

Girls, under-14: Shreya Mahadevan bt Nikita Pinto 8-3; Keerthipradha Balaji bt Dimri Vrinda 8-2; Madhumita Meenakshi bt Apthi H 8-0; Soha S bt Namratha Anand 8-0; Rashmikha Rajan bt Swhetali Govind Joshi 8-1; Simran Naronha bt Rachna Arvind 8-0; Aditi Dilip bt Aishwarya Jagadish  8-6; Akshaya S bt Sansriti Ranjan 8-1; Muskan Ranjan bt Shriya Vivek 8-7 (7-3).
Under-12: Medha Hegde bt Pragati N P  8-1; Nikitha Pinto bt Rachna Arvind 8-1; Aloka Gorur bt Srindhi Karthikeyan 8-1; Diya Mukhedhar bt Srhriya Vivek 8-1; Rishika Ravi bt Prathibha N P 8-7 (8-6); Dimri Vrinda vt Srividya 8-3; Namrata Anand bt Atmika D 8-3; Akshaya S bt Keerthiprada Balaji 8-3.

Comments (+)