Niranjan shock for Sanjay

 Sanjay N played an unorthodox variation of Kings Indian defence as against Niranjan’s Queen pawn opening. Capitalising on the advantage, Niranjan finished the game off in 27 moves.

Important results (fourth round): Praveen Kumar C (TN, 3.5) drew Yashas D (Kar, 3.5); Niranjan Navalgund (Kar, 4) bt Sanjay N (Kar, 3); Raju M (Kar, 3.5) drew Stany GA 9Kar, 3.5); Phoobalan P (ICF, 4) bt Manasa K (Kar, 3); Balkishan A (Kar, 4) Arvind Shastry (Kar, 3); Mehar Chinna Reddy CH (AP, 4) bt Balasubramanian A (TN, 3); Yogesh Gautam (Kar, 3) lt to Anilkumar OT (Ker, 4); Linda Rangarajan (TN, 3.5) drew Kishan Gangolli (Kar, 3.5); Roshan Rangarajan (Mah, 3) lt to Rao J Malleswara (AP, 4); Shreyans K Shah (Mah, 3.5) drew Karthikeyan Murali (TN, 3.5); Srinivasa Rao M (AP, 3.5) bt Subramanian TV (TN, 2.5); Patil Pratik (Mah, 3) drew Konde Gaurav (AP, 3); Morgaonkar Akshay (Mah, 2.5) lt to Gavi Siddayya (Kar, 3.5); Satosh Kashyap HG (Kar, 3) drew Benadikar Shashank D (Kar, 3); Navin Kanna (TN, 3) bt Muralidhara (Kar, 2); Gore Sharath (Kar, 2) lt to Ramnathan Balasubramaniam (ICF, 3); Lasya G (AP, 2) lt to Vijendra YG (Kar, 3); Jotish Joy (Kar, 3) bt Sekar B (TN, 2); Venkatesh Babu (TN, 2) lt to Manjunath J (Kar, 3); Prachura PP (Kar, 3) bt Neeraj S Pai (Kar, 2).

Comments (+)