Bangalore lads have it easy against Jaipur

Basketball: Bangalore: 36 (Jinush 10 Naveen 9) bt Jaipur 25 (Sanjeev 7). HT: 17-12. Jabalpur: 41 (Chandra Raj 14) bt Kolkata 32 (Mayank 17). HT 27-20. Chennai: 45 (Varun 9) bt Hyderabad 11. HT 24-06. Bhopal: 45 (Ashish 13) bt Mumbai: 30 (Rajat 10). HT 21-13. Chandigarh: 38 (Lokesh 10) bt Jammu: 23 (Aravind 10). HT: 22-8. Delhi: 35 (Deepu 6) bt Bhuvaneshwar: 29 (Subhendu 15). HT: 21-12. Guwahati: 39 (Sangam 11) bt
Lucknow: 30 (Someshwar 9). HT: 15-14. Kolkata: 42 (Anil Singh 14, Mayank 13) bt
Ahmedabad: 16 (Rishi 8). HT: 31-8. Jammu: 42 (Lalit 11) bt Chennai: 32 (Ankit 12). HT: 22-17. Jaipur: 32 (Rohit 14) bt Mumbai: 30 (Pravin 14). HT: 18-15. Chandigarh: 49 (Manoj 14) bt Hyderabad: 42 (D Sinha 10): HT: 19-23.
Kabaddi: Pool A: Mumbai bt Delhi 51-38; Jabalpur bt Patna 44-41. Pool B: Chandigarh bt Guwahati 35-18; Dehradoon bt Jaipur 58-20. Pool C: Bangalore bt Jaipur 55-32; Kolkata bt Jammu; Ahmedabad bt Jaipur 60-30; Bangalore bt Jammu 42-22. Pool D: Bhubaneswar bt Lucknow 49-44; Chennai bt Silchar 42-8; Hyderabad bt Lucknow 43-21; Chennai bt Bhubaneswar 51-22.
Swimming: U-14: 200M breaststroke: Deep Shaw (Kolkata) 1. 200M backstroke: NJ Roshan (Bangalore) 1. 200M butterfly: Sreekant (Chennai) 1. 50M freestyle: Hindol Sengupta (Kolkata) 1. 4x50M medley relay: Bangalore 1.
U-17: 200M breaststroke: Somesh Joshi (Bangalore) 1. 200M freestyle: Gautam R (Bangalore) 1. 200M backstroke: Gopal Krishnan (Chennai) 1. 200M butterfly: Hemant Acharya (Jaipur) 1. 50M freestyle: Vinmay R (Mumbai) 1. 4x50 metres medley relay: Bangalore 1.
U-19: 200M breaststroke: D Praveen Kumar (Chennai) 1. 200M backstroke: Anurag Sharma (Guwahati) 1. 200M butterfly: Manik Bhatnagar (Delhi) 1. 50M freestyle: Chirag (Chennai) 1. 4x50M medley relay: Delhi 1.
Hockey: Jammu bt Lucknow 2-1; Chennai bt Patna 2-1; Delhi bt Dehradun 2-0; Jammu bt Chennai 3-1; Lucknow bt Patna 2-1; Hyderabad drew Mumbai 1-1; Bangalore bt Bhubaneswar 10-0; Bhopal bt Jabalpur 5-1; Bangalore bt Hyderabad 1-0; Mumbai bt Bhubaneswar 4-0.
Handball: Chandigarh bt Patna 16-9; Bangalore bt Bhubaneswar 17-10; Jabalpur bt Delhi 23-13; Dehradun bt Bhopal 22-14; Jammu bt Jaipur 12-9; Mumbai bt Lucknow 12-6; Ahmedabad bt Chennai 16-5; Hyderabad bt Kolkatta 17-5.
Chess: U-14: Raj Tiwari (Jabalpur, 2) drew Badrinath S (Chennai, 2); Ishan Tarunesh (Patna, 2) lt to Saptadeep Ghosh (Kolkata, 2); Shet Prajwal (Bangalore, 2) lt to Manas OT (Bangalore, 1.5); Shreyas Praffull (Mumbai, 1.5) bt Amardeep (Jammu, 1.5); Ritish Pathania (Jammu, 1.5) lt to Himamshu Mishra (Jaipur, 1.5).
U-17: Sameer Kulkarni (Bangalore, 2) drew Rohit Jain (Bhopal, 2); Susanta Ku Bhoi (Bhubaneswar, 2) lt to Akashsrivaths (Chennai, 2); Suraj D Dwibedi (Ahmedabad, 2) lt to Suvajit Mujumder (Kolkata, 2); Utkarsh Narayan (Dehradun, 2) lt to Ashutosh Mohonty (Bhubaneswar, 2); Rahul Rajeev (Mumbai, 1) drew Krishnaprasad (Chennai, 1.5).
U-19: Asish Ranjan Pattnik (Bhubaneswar, 2) lt to Jotish Joy (Delhi, 2); Mahendra S Rathore (Jaipur, 2) drew Narayan Singh Shaktawar (Jaipur, 2); Deepak Gautam (Lucknow, 2) bt Sudeepkumar Jha (Mumbai, 2); Shiva Agrawal (Delhi, 2) lt to Akshay Dubey (Bhopal, 2); Vivek Bengre (Bangalore, 1) lt to Ankur (Chandigarh, 2).

DH Newsletter Privacy Policy Get top news in your inbox daily
GET IT
Comments (+)