Neeraj Pai moves into sole lead

Important results:  Open (round II): TR Chandrashekar (2) lt to Arvind Shastry (3); BR Aravinda (2) lt to Sri Harsha Lingala (3); Kulkarni Vinayak (2) lt to Sushrutha Reddy (3); K Durgesh (2) lt to HG Santoshkashyap (3); VPS Darshan (3) bt JK Gautam (2); Binayak Rath (3) bt A Ravish (2); Gaurav Sachdeva (3) bt G Srinivas (2);  MS Sharang (2) lt to MH Sanjay Sindhia (3); K Upendra (2.5) drew V Sadashiva (2.5); NC Mahalingappa (1.5) lt to HA Amogha (3).

Under-14 (round V): Nithin S Shetty (3.5) lt to Neeraj S Pai (5); Prajval P Kashyap (4) drew Hermon Dain Saldanha (4); S Nishanth (3) lt to Sharan R Setty (4); Anudeep (3) lt to V Venkat Shyam (4); BS Nikhil (3) lt to KC Anushka (4); Saimukesh (3) lt to Shreesh D Nayak (3.5); H Anjan (3) bt CR Vineeth (2.5); Sumanth Jois (3) bt Praneet Sivastava (2); M Sriranjan (2) lt to G Gaurav Prathik (3); Vijay Shivakumar (2) lt to R Jones Mario R (3).

U-12 (round V): RU Anantharam (5) bt HR Manasa (4); N Sunil Bhargav (4.5) bt D Arun (3.5); Ram Vishwanathan (3) lt to SM Ajay (4); S Sheetal (3) lt to Shashwat S Mudnagudi (4); R Nitin (3.5) drew G Sohan (3.5); Vani S Indrali (4) bt Abhishek R Patel (3); RV Varun (3.5) drew Ayush N Ubale (3.5);  SR Akash (3) drew Subash Sundar Raman (3.5); C Sumukh Keshav (2.5) lt to Prakhyath KC (3.5); Arvind Ramnath Iyer (2) lt to Rahul Rathi (3).

U-10 (round V): Amogh Narayan (4.5) drew V Sharanya (4); SN Jathin (3.5) lt to S Ananya (4.5);  LS Prabhanjan (4.5) bt R Akshatha (3); Svatejas Shivkumar (4) bt Gautham Kumar (3) Varun Sham Kumar (3) lt to Pranav M Bhat (4); Pranav N Rao (3) lt to P Shakthi (4).

Comments (+)