Karnataka strike gold

Karnataka strike gold


Aditya won the boys’ under-19 400M individual medley title and Pranam the boys’ under-14 200M backstroke crown. Aditi gave Karnataka their third gold of the day in the girl’s under-19 50M butterfly.

Results: Boys, U-19: 1500M freestyle: Deva Solanki (Dli) 1; Shibnath Naskar (WB) 2; Rahul T R (Ker) 3. T: 17:23.68. 200M backstroke: Arvind N (TN) 1; Ajaya Moghe (Mah) 2; Ravi Kumar (Guj) 3. T: 2:20.64.

50M butterfly: E Abinav Reddy (AP) 1; Pulkit (Har) 2; Sajan Prakash (TN) 3. T: 26.63. 400M IM:  Aditya Roshan (Kar) 1; Arvind N (TN) 2; Aukik Das (WB) 3. T: 5:01.48. U-17: 200M backstroke: Turbu V (Ker) 1; Prithvi Raj Jagtap (Mah) 2; Srinivas M D (Kar) 3. T: 2:24.57. 50M butterfly: Apurva Sharma (Mah) 1; Rishab Pawar (Dli) 2; Binhas Maity (Guj) 3. T: 27.98.

U-14: 200M backstroke: Pranam B (Kar) 1; Akash Devnath (WB) 2; Harsh Yadav (Dli) 3. T: 2:30.63. 200M IM: Neil Contractor (Guj) 1; Deepak Kumar Mishra (Guj) 2; Saravanan S (Ker) 3. T: 2:33.17. Girls, U-19: 800M freestyle: Surabhi Tipre (Mah) 1; Anvitha Shampur (Kar) 2; Akshi Sharma (Dli) 3. T: 9:43.44 (NMR). 200M backstroke: Aishwarya C (TN) 1; Priyanka Yadav (Guj) 2; Arshitha Bhandari (Dli) 3. T: 2:38.02. 50M butterfly: U Aditi Malavika (Kar) 1; Tanvi Dodda Navar (Kar) 2; V K Visali (TN) 3. T: 29.83. 400M IM:  Harpreet Kaur (Dli) 1; B Nischala (Kar) 2; Aslesha Pabale (Mah) 3. T: 5:37.91. U-17: 200M backstroke: Kavya Bandekar (Mah) 1; Meghana Srivatsa (Kar) 2; Tahrina Nasreen (WB) 3. T: 2:39.31. 50M butterfly: Jyotsna Pansare (Mah) 1; Vandita Dhariyal (Guj) 2; Vasundhara Puri (Dli) 3. T: 29.33 (NMR).